CG模型 阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

2019-02-04 12:15 

773人浏览 2人评论 0人点赞
作品出处:
点击查看
全部种类:
全部种类是否绑定:
未绑定
材质贴图:
有材质有无动画:
无动画
文件格式:
Maya(*.mb *.ma)


阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图

阿迪达斯adidas运动鞋球鞋maya模型带贴图


根据您的等级权限,您可以免回复直接查看内容,升级到更高等级可获得更多方便的权限哦~


                                [下载]adidas_uv_ok.rar
32.64 MB, 5 个微币,[VIP免费]
达克看了本帖之后,打赏了该贴主 微币 +5 活力值 +44 并对贴主说: 谢谢分享,希望能看到你的更多精彩作品!
B Color Smilies

全部评论2

  • 1989
  • 帖子
  • 2075
  • 评论
  • 203
  • 粉丝
  • 6299
  • 微币
  • 6
  • 精华帖
楼主获得的荣誉勋章
联系
我们
快速回复 返回顶部 返回列表