CG模型 小餐厅设计 不喜勿喷

2019-04-25 08:30 

591人浏览 13人评论 1人点赞
作品出处:
点击查看
场景分类:
写实场景是否绑定:
未绑定
材质贴图:
有材质有无动画:
无动画
文件格式:
Maya(*.mb *.ma)


小餐厅设计.jpg

根据您的等级权限,您可以免回复直接查看内容,升级到更高等级可获得更多方便的权限哦~


                                [下载]灯光餐厅作业源文件6.mb
1.79 MB, 3 个微币,[VIP免费]
达克看了本帖之后,打赏了该贴主 微币 +2 活力值 +12 并对贴主说: 谢谢分享,希望能看到你的更多精彩作品!
B Color Smilies

全部评论13

12下一页
联系
我们
快速回复 返回顶部 返回列表