CG模型 分享两条带绑定的高模鱼sea-beast-arowana-cartoony

2019-04-27 00:37 

544人浏览 6人评论 0人点赞
作品出处:
点击查看
动物分类:
写实动物是否绑定:
已绑定
材质贴图:
有材质有无动画:
无动画
文件格式:
Maya(*.mb *.ma)


Arowana1.PNG
Arowana2.PNG

Arowana3.PNG

sea beast1.PNG

sea beast2.PNG

sea beast3.PNG


根据您的等级权限,您可以免回复直接查看内容,升级到更高等级可获得更多方便的权限哦~


[下载]arowana-cartoony-maya-rig-v1.rar
15.87 MB, 5 个微币,[VIP免费]
达克看了本帖之后,打赏了该贴主 微币 +3 活力值 +12 并对贴主说: 谢谢分享,希望能看到你的更多精彩作品!
B Color Smilies

全部评论6

联系
我们
快速回复 返回顶部 返回列表