CG模型 霜之哀伤一枚

2019-05-04 14:20 

259人浏览 3人评论 0人点赞
作品出处:
点击查看
武器分类:
刀剑模型是否绑定:
未绑定
材质贴图:
无材质有无动画:
无动画
文件格式:
通用(*.obj)


8.png

根据您的等级权限,您可以免回复直接查看内容,升级到更高等级可获得更多方便的权限哦~


                                [下载]speak.obj
225.05 KB, 1 个微币,[VIP免费]
达克看了本帖之后,打赏了该贴主 微币 +2 活力值 +12 并对贴主说: 谢谢分享,希望能看到你的更多精彩作品!
B Color Smilies

全部评论3

联系
我们
快速回复 返回顶部 返回列表