CG模型 DC漫画旗下超级英雄丧钟maya模型带骨骼贴图

2019-04-26 10:15 

524人浏览 3人评论 0人点赞
作品出处:
点击查看
人物分类:
科幻人物是否绑定:
未绑定
材质贴图:
有材质有无动画:
无动画
文件格式:
Maya(*.mb *.ma)


360截图20190425195059915.jpg

360截图20190425195106961.jpg

360截图20190426095532480.jpg

1214649-2033235912.gif

根据您的等级权限,您可以免回复直接查看内容,升级到更高等级可获得更多方便的权限哦~


                                [下载]丧钟.rar
18.16 MB, 5 个微币,[VIP免费]
B Color Smilies

全部评论3

  • 1989
  • 帖子
  • 2075
  • 评论
  • 203
  • 粉丝
  • 6184
  • 微币
  • 6
  • 精华帖
楼主获得的荣誉勋章
联系
我们
快速回复 返回顶部 返回列表